ZAPOŠLJAVANJE

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pokreće Pregovarački postupak javne nabave EMV 03/2019 uz primjenu članka 131. St. 1 toč.2b za nabavu:

1. MIKROBIOLOŠKE KULTURE kompaktibilne s BACT ALERT 3D-bioMerieux,

2. DIJAGNOSTIČKI TESTOVI kompaktibilni s mini VIDAS i VITEK uređajem,

3. REAGENSI kompaktibilni za API, s ATB ekspertnim sistemom BioMerieux i za Previ color – gram aparat za automatizirano bojanje po Grammu

U privitku je dokumentacija za postupak.

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavom inicijalne ponude
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90

Računovodstvo fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 15/2019

PREDMET: INFORMATIČKA OPREMA

U privitku ovog poziva je poziv za dostavom ponude

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponuda
Tehničke specifikacije – Grupa I
Tehničke specifikacije – Grupa II
Tehničke specifikacije – Grupa III
Tehničke specifikacije – Grupa IV
Tehničke specifikacije – Grupa V

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90

Računovodstvo fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735

PREDMET:POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 14/2019

PREDMET: LABORATORIJSKA PERILICA SUĐA

U privitku ovog poziva je poziv za dostavom ponude

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponuda
Tehničke specifikacije

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 12/2019

– Materijal i sredstva za čišćenje

ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za usluge čišćenje

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med

 

Datoteke uz članak:
Dokumentacija za nabavu

PREDMET:  POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 05/2019

– UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL

 

ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL po grupama.

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Prilog: Troškovnici.

 

 

Dopuna i izmjena dokumentacije:

u dostavljenim Vam materijalima za nabavu  uredskog potrošnog materijala u troškovniku “toneri i riboni” primjetili smo da nam je izostala klauzula  koja glasi:

“U ponudi tražimo originalne tonere i tinte osim ribona koji mogu biti zamjenski.”

Ispričavamo se na propustu te Vas molimo Vas da uvažite ispriku te dostavite ponudu u skladu s ovom klauzulom.

 

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponuda
Dokumentacija za nadmetanje
Baterije
Fotokopirni papir
Pisma i omotnice
Razni uredski materijal
Tiskanice i bilježnice
Toner

PREDMET:POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak bagatelne nabave oznake BN 07/2019

– MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL po grupama.

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

Prilog: Troškovnici.

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponuda
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 04/2019

PREDMET: Nabava seroloških testova i pribora kompatibilnih s MISSPA -I

Postupak jednostavne nabave ponuda se upućuje samo 1 gospodarskom subjektu jer to zahtijevaju tehnički razlozi i to tvrtci BIOGEN d.o.o., sa sjedištem u Sesvetama, Krste Hegedušića 34 c

U privitku ovog poziva je poziv za dostavom dokumentacije

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponuda – Biogen
Troškovnik

PREDMET:               POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 10/2018

– Testovi na mikoplazme i ureaplazme kompatibilne sa A8 ZEAKON APARATOM ZA AUTOMATSKO OČITAVANJE i drugi testovi

 

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponude
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik