ZAPOŠLJAVANJE

Klasa:     333-01/20-02/5

Ur.broj:   2109-70-03-20/2

Datum:   25.05.2020.

 

–         Svima-

 

PREDMET:               POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 05/2020

 

Ovime Vam podnosimo poziv na dostavu ponude u jednostavnom postupku nabave robe-uredskog potrošnog materijala prema troškovnicima koje Vam dostavljamo u prilogu.

 

Molimo da nam ponudu zajedno sa ispunjenim troškovnicima dostavite najkasnije do 02. lipnja 2020. godine.

 

Napominjemo da ste u dostavljenoj ponudi, da bi ista bila prihvaćena, dužni ponuditi svu traženu robu prema specificiranom troškovniku za svaku pojedinu grupu za koju dostavljate ponudu.

 

U prilogu Vam dostavljamo specificirane troškovnike.

 

Ponudu, ovjerenu zajedno sa sceniranom i ovjerenom dokumentacijom pošaljite elektronskim putem na e-mail adresu irena.levacic@zzjz-ck.hr

Srdačan pozdrav !

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim. Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Prilog:

  1. Dokumentacija
  2. Troškovnici.

 

Datoteke uz članak:
Dokumentacija za nadmetanje UREDSKI MATERIJAL
Baterije
Fotokopirni papir
Pisma i omotnice
Razni uredski materijal
Tiskanice i bilježnice
Toneri

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 09/2020

– Materijal i sredstva za čišćenje

ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za Materijal i sredstva za čišćenje

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnik.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Poziv
Dokumentacija

 

PREDMET:  POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 11/2019

Dijagnostička sredstva podijeljena u grupe:

GRUPA 2. Testovi na droge i drugi testovi,

GRUPA 3. Brzi biokemijski testovi i duo spore,

GRUPA 4. Brzi testovi za HIV-a i HCV-a,

GRUPA 5. Antiserumi

Grupa 6. Imunoenzimski i drugi testovi

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
 
Poziv
Dokumentacija

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 10/2019

Testove na mikoplazme i ureaplazme kompatibilne sa MYCOVIEW STUDIOBOX ZEAKON APARATOM ZA

AUTOMATSKO OČITAVANJE

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

Sukladno odredbi čl. 6 Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave poziv se dostavlja jednom ponuditelju.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
 
Poziv
Dokumentacija

PREDMET:   POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 03/2019

– 1 MIKROBIOLOŠKE KULTURE:

  1. a) URO QUICK SCREENING, proizvođač ALIFAX, gotove tekuće mikrobiološke hranjive podloge

za detekciju mikroorganizama

  1. b) BBL MGIT TUBE, kompaktibilne s microMGIT readerom

 

I REAGENSE KOMPATIBILNE S MGIT

Poziv se dostavlja sukladno čl. 6 Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave jednom ponuditelju.

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
 
 
 

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 02-02-1/2019

Mikrobiološke kulture-gotove podloge/akred.metoda, 45,000 kn bez PDV-a

Poziv se sukladno čl. 6 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave dostavlja jednom ponuditelju.

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
 
 
 

PREDMET:  POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 02/2019

GRUPA 1. Mikrobiološke kulture-dehidrirani mediji, 87.000,00 kn bez PDV-a

GRUPA 2. Mikrobiološke kulture-gotove podloge, 85.000,00 kn bez PDV-a

GRUPA 3. Mikrobiološke kulture- za pohranjivanje sojeva i uzgoj kvasnica, 7.040,00 kn bez PDV-a

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

– Postupak jednostavne nabave oznake BN 01/2019

– diskovi i testne trakice za određivanje minimalne inhibitornekoncentracije antibiotika

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Diskovi i testne trakice
Dokumentacija za nadmetanje
Poziv na dostavu ponuda