ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za licitaciju

Odluka o licitaciji

Odluka o prodaji dotrajalog laboratorijskog namještaja

 

Obavijest o rezultatima natječaja – bacc.med.lab.diagn

Za radno mjesto stručnog suradnika za javnu nabavu za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju Klasa: 100-04/22-02/7, intervjui će se održati u ravnateljstvu  Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije (1. kat) dana 09.12.2022. s početkom od 9 sati, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem.

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Odluka o poništenju natječaja – pripravnički staž

Natječaj na neodređeno prvostupnik med.-lab.dijagn. i stručni suradnik za javnu nabavu

Natječaj na neodređeno prvostupnik med.-lab.dijagn. i stručni suradnik za javnu nabavu