Završetak projekta ”Pro Health for Roma”

​Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije sudjelovao je u provedbi međunarodnog projekta „Pro Health for Roma“ usmjerenog zaštiti zdravlja romske populacije kao jedne od ranjivih skupina  našeg stanovništva. U 17 mjeseci provedbe projekta (od studenog 2019.-travnja 2021.) organizirane su brojne aktivnosti u kojima je uz nositelja projekta  – međunarodnu organizaciju Medecins du monde (Liječnici svijeta) –  naš Zavod ostvario odličnu suradnju s partnerima u lokalnoj zajednici: Međimurskom županijom i Gradom Čakovcem, kao i s partnerima iz Srbije.

Unatoč izazovima koje je pred nas postavila pandemija COVID-19, velika većina projektnih aktivnosti uspješno je odrađena. Aktivnosti su modificirane i prilagođene postojećoj situaciji, a provedba projekta omogućila je i lakšu komunikaciju i provedbu protuepidemijskih mjera u romskim naseljima, što je još jedna od vrijednosti projekta.

Provedba projekta doprinijela je još boljoj povezanosti i umreženosti lokalnih organizacija i institucija koje se bave zaštitom ranjivih skupina, posebno romske populacije u našoj županiji. Završni događaj projekta bio je transnacionalni okrugli stol “UNUTAR, S i ZA romsku zajednicu” koji se održao na Zoom platformi 30. ožujka 2021.  te je okupio ukupno 48 sudionika i uspješno zaključio implementaciju projekta „PRO Health for Roma – Addressing discrimination and improving access to health care for ROMA communities (PRO Health for Roma)”. Finalnu publikaciju, kao i Zapisnik sa završnog događaja možete pregledati putem sljedećih linkova: Finalna publikacija, Zapisnik sa završnog događaja.