Stručni komentari o kretanju zaraznih bolesti (analiza)

Prijavljene zarazne bolesti od 01. -03. mjeseca 2014. godine

Br. Zarazna bolest 01.mj. 02. 03. 04. 05.. 06. 07. 8. 9. 10. 11.
1Aktivna tuberkuloza11
2Campylobacteriosis63
3Difterija
4Dizenterija
5Hemor.groznica s bubrež.sindr.
6Ehinokokoza
7Enterokolitis494845
8Enteroviroze
9Erizipel236
10Gonorea
11Gripa47115105
12Helmintoze/lamblijaza321
13Hepatitis vir. A
14Hepatitis vir. C
15Hepatitis vir.B
16Herpes zoster1069
17Hripavac
18Klamidijaza/SPB1/-
19Kozice483745
20Legionarska bolest
21Lyme borelioza1
22Meningitis bakter./sepsa-1
23Meningitis virusni1
24Meningoencefalitis krpeljni1
25Meningokok. Mening./sepsa//kokcemija1/-//1
26Mononukleoza inf.12
27Nosilaštvo HCV
28Nosulaštvo HBsAg
29Toksoplazmoza
30Parotitis
31Q groznica
32Rubeola
33Salmoneloza711
34Sifilis
35Streptokokna upala grla335438
36Svrab9188
37Šarlah1538
38Tetanus
39Tularemija
40Trovanje hranom
41Upala pluća8916
42Ušljivost glave/tijela44
43Encephalitis vir.
44Leptospiroza
45HIV
46EHEC
47Invaz. bol.uzr.Str.pneumon
UKUPNO 235 307 332         
UKUPNO bez gripe 188 192 227         

Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. -03.2014. godine dani su u gornjoj tablici.

Tuberkuloza u prvom kvartalu ove godine i dalje pokazuje nižu pojavnost, što je rezultat rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”

Također je povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u prvom kvartalu nema prijavljenih bolesti niti syphilisa (0), gonorrhoeje (0), AIDS-a (0);HIV (1).

Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano ali u prva tri mjeseca ove godine pokazuju znatno manju učestalost nego prošle godine u istom razdoblju.

Eneterokolitisi u prva tri mjeseca pokazuju veću pojavnost nego u istom razdoblju prošle godine a što je rezultat veće pojavnosti i grupiranja Rota virusnih enterokolitisa u nekoliko kolektiva i obitelji.

Streptokokne bolesti bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa prosječnom učestalošću kao i ranijih godina sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.

Isto tako se bilježi veća učestalost pojave ušljivosti u mjesecu ožujku zbog epidemije iste u jednoj osnovnoj školi. U navedenom razdoblju imali smo zabilježenu nekoliko manjih obiteljskih epidemija svraba , 1 epidemiju ušljivosti u osnovnoj školi te 1 epidemiju rota virusnih proljeva u dječjem vrtiću. Provedene su sve protuepidemijske mjere i nadzor epidemiološke službe.

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog