Stručni komentar o kretanju zaraznih bolesti (stručna analiza)

Prijavljene zarazne bolesti od 01. -09. mjeseca 2014. godine

Br. Zarazna bolest 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.  08.  09.  10. 11.
1 Aktivna tuberkuloza 1 1 1 2 3
2 Campylobacteriosis  6  3 11 1 4 3 15
3 Difterija
4 Dizenterija
5 Hemor.groznica s bubrež.sindr.
6 Ehinokokoza 1 1
7 Enterokolitis  49  48   45 34 35 10 18 11 36
8 Enteroviroze
9 Erizipel   2  3 6 3 2 5 4 5 7
10 Gonorea
11 Gripa  47  115   105 9
12 Helmintoze/lamblijaza  3  2  1 2 2 1 1 3
13 Hepatitis vir. A
14 Hepatitis vir. C 2
15 Hepatitis vir.B 1
16 Herpes zoster 10 6 9 8 11 9 15 8 14
17 Hripavac
18 Klamidijaza/SPB  1/-
19 Kozice 48 37  45 46 29 10 10 13 3
20 Legionarska bolest
21 Lyme borelioza  1 6 4 5 4 5 1
22 Meningitis bakter./sepsa -1 /1+1 1/-2 /1
23 Meningitis virusni 1 1
24 Meningoencefalitis krpeljni  1 3 1 1
25 Meningokok. Mening./sepsa                      1/-
//kokcemija //1
1/-
26 Mononukleoza inf.   1  2 3 1 3 1 3
27 Nosilaštvo HCV
28 Nosulaštvo HBsAg 1
29 Toksoplazmoza
30 Parotitis
31 Q groznica
32 Rubeola
33 Salmoneloza   7  1  1 3 6 9 12 13 19
34 Sifilis 1 1
35 Streptokokna upala grla 33  54  38 35 75 44 20 20 21
36 Svrab  9  18   8 3 3 10 4 2 5
37 Šarlah   15   3   8 5 4 1 2 4
38 Tetanus
39 Tularemija
40 Trovanje hranom 2
41 Upala pluća  8  9  16 10 5 5 10+1 10 14
42 Ušljivost glave/tijela 44 56 19 9
43 Encephalitis vir.
44 Leptospiroza
45 HIV
46 EHEC
47 Invaz. bol.uzr.Str.pneumon 1
UKUPNO  235   307  332 225
214
+1
123
108
+2
97
152
+1
   
UKUPNO bez gripe  188   192   227 216
214
+1
123
108
+2
97
152
+1
   

*- prijava smrti

Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. – 09.2014. godine dani su u gornjoj tablici.

Tuberkuloza u prvih devet mjeseci ove godine dalje pokazuje značajno nižu pojavnost što je rezultat rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”. Prijavljena su svega 8 obooljeiha od Tbc-a ,dok je u prvih 9 mjeseci prošle godine bilo prijavljenih 14 oboljelih od Tbc-a.
Također je povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u promatranom razdoblju nema prijavljenih bolesti gonorrhoeje (0), AIDS-a (0); HIV (0) a dvije su prijave sifilisa.

Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano ali u prvih 9 mjeseci ove godine pokazuju znatno manju učestalost nego prošle godine u istom razdoblju.

Meningokokni meningitisi se javljaju u prvih 9 mjeseci sa većom pojavnošću (3 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine (0 oboljelih) no bez teških oblika i smrti.

Krpeljni meningoencefalitis: Kao prirodnožarišna zoonoza ta bolest ponovno pokazuje manji broj oboljelih (6 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine(9 oboljelih). Od Lyme borrelioze je u prvih devet mjeseci oboljelo 26 osoba, gotovo dvostruko manje nego u istom razdoblju prošle godine (45 oboljelih).

Eneterokolitisi u prvih devet mjeseci pokazuju veću pojavnost nego u istom razdoblju prošle godine a što je rezultat veće pojavnosti i grupiranja Rota virusnih enterokolitisa u nekoliko kolektiva i obitelji.

Salmoneloze se javljaju u prvih devet mjeseci sa značajno većom pojavnošću (71 prijavljenih) nego u istom razdoblju prošle godine (20 oboljelih) i zbog nekoliko manjih obiteljskih epidemija.

Streptokokne bolesti bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa prosječnom učestalošću kao i ranijih godina sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.

Isto tako se bilježi veća učestalost pojave ušljivosti od ožujka do svibnja zbog epidemija iste bolesti u nekoliko kolektiva.

U prvih devet mjeseci imamo prijavljeno 4 smrti, 1 prijava smrti od invazivne bolesti uzrokovane Streptokokom pneumoniae, 1smrt od upale pluća, i 2 smrti od bakterijske sepse.
U navedenom razdoblju imali smo zabilježeno nekoliko manjih obiteljskih epidemija svraba , više manjih epidemija ušljivosti u nekoliko kolektiva te 1 epidemiju rota virusnih proljeva u dječjem vrtiću. Provedene su sve protuepidemijske mjere i nadzor epidemiološke službe.

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog