Prodaja dotrajale dugotrajne imovine – laboratorijski namještaj

Javni poziv za licitaciju

Odluka o licitaciji

Odluka o prodaji dotrajalog laboratorijskog namještaja