PRIJAVA OBOLJELIH

Zbirna prijava oboljenja/smrti od gripe

U 07. tjednu 2017. godine ( od 13.02.2017.-19.02.2017.)  prijavljeno je 97 slučajeva oboljenja od gripe.Ukupno prijavljenih oboljelih/umrlih od gripe u Međimurskoj županiji od 19.12.2016. – 19.02.2017.

Više »

Zbirna prijava oboljenja/smrti od gripe

U 06. tjednu 2017. godine ( od 06.02.2017.-12.02.2017.)  prijavljeno je 146 slučajeva oboljenja od gripe.Ukupno prijavljenih oboljelih/umrlih od gripe u Međimurskoj županiji od 19.12.2016. – 12.02.2017.

Više »

Zbirna prijava oboljenja/smrti od gripe

U 05. tjednu 2017. godine ( od 30.01.2017.-05.02.2017.)  prijavljeno je 350 slučajeva oboljenja od gripe. Ukupno prijavljenih oboljelih/umrlih od gripe u Međimurskoj županiji od 19.12.2016. –

Više »