PRIJAVA OBOLJELIH

Zbirna prijava oboljenja/smrti od gripe

U 14. tjednu 2018. (od 02.04. – 08.04.2018.) prijavljena su 2 slučaja oboljenja od gripe . Ukupno prijavljenih oboljelih od gripe od 11.12.2017.  – 08.04.2018. – 2757 osoba. Datoteke

Više »

Zbirna prijava oboljenja/smrti od gripe

U 52. tjednu 2019. (od 23.12.3019.-29.12.2019.)  prijavljena su 3 slučaja oboljenja od gripe. Ukupno prijavljenih oboljelih od gripe od 16.12.2019.-29.12.2019. – 5 osoba Datoteke uz članak: 400.76

Više »