PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA, -Postupak jednostavne nabave oznake BN 11/2018

PREDMET:               POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 11/2018

Dijagnostička sredstva podijeljena u grupe:

GRUPA 1. Imunoenzimski i latex testovi,

GRUPA 2. Testovi na droge i drugi testovi,

GRUPA 3. Brzi biokemijski testovi i duo spore,

GRUPA 4. Brzi testovi za HIV-a i HCV-a,

GRUPA 5. Antiserumi

Grupa 6. Imunoenzimski i drugi testovi

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Poziv na dostavu ponuda
Dokumentacija za nadmetanje
Dijag., imunoen., latex test