PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA, -Postupak jednostavne nabave oznake BN 10/2018

PREDMET:               POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 10/2018

– Testovi na mikoplazme i ureaplazme kompatibilne sa A8 ZEAKON APARATOM ZA AUTOMATSKO OČITAVANJE i drugi testovi

 

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponude
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik