Plan i program rada i razvoja Zavoda u 2023.g., financijski plan i trogodišnji planovi

Financijski plan za 2023. te projekcije plana za 2024. i 2025. g

I. IZMJENE FIN.PLANA ZA 2023. G