Natječaj za primanje na pripravnički staž

Natječaj za primanje na pripravnički staž zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka i prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Natječaj za primanje na pripravnički staž