Kretanje zaraznih bolesti u 2015.godini u Međimurskoj županiji

Na temelju podataka o kretanju zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji, te uvida u stanje, kojeg na temelju svakodnevnog rada na nadzoru nad zaraznim bolestima obavlja Djelatnost za epidemiologiju ZZJZ Međimurske županije, epidemiološka situacija vezana uz zarazne bolesti može se ocijeniti povoljnom. Takvo stanje je posljedica organiziranog djelovanja cijelog zdravstvenog sustava i drugih koji u svojoj domeni kao dio cjelokupnog sustava javnog zdravstva pridonose zdravlju ljudi. Bolesti niskog standarda, kao što su trbušni tifus , bacilarna dizenterija te hepatitis A posve su potisnute. Ipak, kao što je poznato, kod nas postoje mnogi potencijalno rizični faktori, koji epidemiološku situaciju čine potencijalno nesigurnom i zato izravno ovisnom o neprekidnom protuepidemijskom i preventivnom radu. Među takve nepovoljne faktore ubrajaju se još uvijek na nekim mjestima nezadovoljavajuća sanitarno-higijenska i komunalna infrastruktura (priključenje na javnu vodoopskrbu, odlaganje otpada), migracije ljudi (ilegalne migracije iz epidemiološki nesigurnih područja), turizam ali i veliki tranzit / promet robe i ljudi ali iznad svega činjenica da je zaraznih bolesti uvijek bilo i da će ih uvijek biti , te zato samo neprekidno preventivno i protuepidemijsko djelovanje , primarno epidemiološke službe može doprinjeti stabilnosti epidemiološke situacije na nekom području.

 

Stručni komentar o kretanju zaraznih bolesti (analiza) sa tablicama prijavljenih zaraznih bolesti u 2015.godini nalazi se u nastavku članka u PDF datoteci

 

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju:

Višnja Smilović, dr. med.,   spec. epidemiolog

 

Datoteke uz članak: