Izvješće o poslovanju Zavoda za 2022.g.

Izvješće o radu ZZJZ Međimurske županije za 2022.g. sukladno Metodologiji Međimurske županije

Obrasci financijskih izvještaja 2022

Bilješke uz financijske izvještaje 2022