VSS stručni savjetnik za organizaciju i kvalitetu – neodređeno, spremačica zdravstvenog prostora – određeno – zamjena za bolovanje

  • Kategorija objave:Natječaji

Završeno: 20.10.2021 - 28.10.2021 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE   Klasa: 100-04/21-02/9 Urbroj: 2109-70-03-21/1 Čakovec, 20. listopada 2021.g.   Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske…

Nastavi čitatiVSS stručni savjetnik za organizaciju i kvalitetu – neodređeno, spremačica zdravstvenog prostora – određeno – zamjena za bolovanje

Natječaj za primanje na pripravnički staž na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

  • Kategorija objave:Natječaji

Završeno: 01.10.2021 - 09.10.2021 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Klasa:   100-04/21-02/8 Urbroj: 2109-70-03-21/1 Čakovec, 01.10.2021.g.   Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva objavljuje NATJEČAJ  …

Nastavi čitatiNatječaj za primanje na pripravnički staž na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine