73. sjednica Upravnog vijeća – 28.12.2022.g

72. sjednica Upravnog vijeća – 08.12.2022.g

71. sjednica Upravnog vijeća – 28.11.2022.g

70. sjednica Upravnog vijeća – 27.10.2022.g

69. sjednica Upravnog vijeća – 29.09.2022.g

68. sjednica Upravnog vijeća – elektronska – 07.09.2022.g

67. sjednica Upravnog vijeća – elektronska – 29.07.2022.g

66. sjednica Upravnog vijeća – 25.07.2022.g

65. sjednica Upravnog vijeća – 27.06.2022.g

64. sjednica Upravnog vijeća – 31.05.2022

63. sjednica Upravnog vijeća – 28.04.2022

62. sjednica Upravnog vijeća – elektronska – 07.04.2022

61. sjednica Upravnog vijeća – 31.03.2022

60. sjednica Upravnog vijeća – elektronska – 09.03.2022

59. sjednica Upravnog vijeća – 28.02.2022

58. sjednica Upravnog vijeća – elektronska – 27.01.2022

57. sjednica Upravnog vijeća – 30.12.2021.g

56. sjednica Upravnog vijeća – elektronska – 13.12.2021

55.+sjednica+UV+-+29.11.2021

54.+sjednica+UV+-+elektronska+22.11.2021

53.+sjednica+Upravnog+vijea+-+28.10.2021.

52.+sjednica+UV+-+elektronska+18.10.2021

51.+sjednica+Upravnog+vijea+-+27.09.2021

50.+sjednica+Upravnog+vijea+-+elektronska+-+01.09.2021

49.+sjednica vijeća

48.+sjednica+Upravnog+vijeća

47.+sjednica+Upravnog+vijea+-+30.06.2021

46.+sjednica+Upravnog+vijea+-+27.05.2021.

45.+sjednica+UV+-+29.04.2021.

44.+sjednica+Upravnog+vijea+-+elektronska+29.03.2021.

Upravno+vijee+-+43.+sjednica+-+objava+na+web

42.+sjednica+UV+-+elektronska+-+29.01.2020

514_2953_41-sjednica-upravnog-vijea

41.+sjednica+UV+-+elektronska+-+30.12.2020

40.sjednica+UVa

39.+sjednica+UV+-+poziv+i+odluke

38.+sjednica+UV+-+elektronska+28.09.2020

37.+sjednica+-+elektronska+-+11.09.2020

36.+sjednica+-+elektronska+-+28.08.2020+poziv+i+odluke

35.+sjednica+-+elektronska+-+21.08.2020+poziv+i+odluke

34.+sjednica UVa

33.+sjednica+Upravnog+vijea+-+24.06.2020

32.+sjednica+Upravnog+vijea+-+28.05.2020.

31.+sjednica+UV+-+30.04.2020

31.+Poziv+i+odluke+s+40.+sjednice+UV+-+30.10.2017

30.+sjednica+UV+-+elektronska+-+31.03.2020

30.+Poziv+i+odluke+s+39.+sjednice+UV+-+25.09.2017

29.+sjednica+UV+-+elektronska+-+20.03.2020

29.+Poziv+i+odluke+s+38.+sjednice+UV+-+28.07.2017

28.+sjednica+UV+-+20.02.2020

28.+Poziv+i+odluke+s+37.+sjednice+UV+-+29.06.2017

27.+sjednica+-+poziv+i+odluke

27.+Poziv+i+odluke+s+36.+sjednice+UV+-+22.05.2017

26.+sjednica+UV++-+poziv+i+odluke

26.+Poziv+i+odluke+s+35.+sjednice+UV+-+25.04.2017

25.+Poziv+i+odluke+s+34.+sjednice+UV+-+16.03.2017

24.+sjednica+UV+-+poziv+i+odluke

56.+Izvjee+o+radu+UV+za+2016.+godinu

24.+Poziv+i+odluke+s+33.+sjednica+UV+-+13.02.2017

23.+sjednica+Upravnog+vijea+-+elektronska+-+01.08.2019.

23.+Poziv+i+odluke+s+32.+sjednice+UV+-+30.01.2017

22.+sjednica+Upravnog+vijea+-+30.07.2019.

22.+Poziv+i+odluke+s+31.+sjednice+UV+-+27.12.2016

21.+sjednica+Upravnog+vijea+-+05.07.2019.

21.+Poziv+i+odluke+s+30.+sjednice+UV+-+28.11.2016

20.+sjednica+Upravnog+vijea+-+27.05.2019.

20.+Poziv+i+odluke+s+29.+sjednice+UV+-+27.10.2016

19.+sjednica+Upravnog+vijea+-+elektronska+-+30.04.2019.

19.+Poziv+i+odluke+s+28.+sjednice+UV+-+14.10.2016

19.+Izvjee+o+radu+UV+za+2014.+godinu

18.+sjednica+Upravnog+vijea+-+26.04.2019.

18.+Poziv+i+odluke+s+27.+sjednice+UV+-+27.09.2016

17.+sjednica+Upravnog+vijea+-+25.03.2019.

16.+sjednica+Upravnog+vijea+-+05.03.2019.g.+-+elektronska

15.+sjednica+Upravnog+vijea+-+18.02.2019.

15.+Poziv+i+odluke+sa+24.+sjednice+UV+-+30.06.2016

14.+sjednica+Upravnog+vijea+-+elektronska+-+01.02.2019.

13.+sjednica+Upravnog+vijea+-+18.12.2018.

13.+Poziv+i+odluke+sa+22.+sjednice+UV+-+26.04.2016

12.+sjednica+Upravnog+vijea+-+27.11.2018.

11.+sjednica+Upravnog+vijea+-+22.10.2018.

10.+sjednica+Upravnog+vijea+-+24.09.2018.

9.+sjednica+Upravnog+vijea+-+10.09.2018.

8.+sjednica+Upravnog+vijea+-+23.07.2018.

8.+Poziv+i+odluke+sa+17.+sjednice+UV+-+27.01.2016

7.+sjednica+Upravnog+vijea+-+27.06.2018.

6.+sjednica+Upravnog+vijea+ZZJZ+M+-+29.05.2018

6.+Poziv+i+odluke+sa+15.+sjednice+UV+-+04.01.2016

6.+Izvjee+o+radu+UV+za+2015.+godinu

4.+sjednica+Upravnog+vijeća

3.+sjednica+UV+-+22.03.2018.

2.+sjednica+UV+-+08.02.2018.

1.+sjednica+UV+-+21.12.2017.

Odluke+o+imenovanju+lanova+UV

3.c+Izvjee+o+radu+UV+za+2017.+godinu