Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 77/11) građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem zahtjeva Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu:
  Zavod za javno zdrastvo Međimurske županije
  Ivana Gorana Kovačića 1e
  40 000 Čakovec
 • na broj fax-a: 040/310-338
 • donijeti osobno u ravnateljstvo Zavoda radnim danom od 8:00 do 13:00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije je MAJA DOKLEJA, oec.:

tel: 040/311-790
fax: 040/310-338
e-mail: maja.stojko@zzjz-ck.hr


Ispunite online ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Katalog informacija ZZJZ Međimurske županije

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija ZZJZ Međimurske županije

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama

Narodne novine br. 172/2003

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Narodne novine br. 144/2010

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Narodne novine br. 77/2011

Datoteke uz članak:
Odluka o imenovanju službenika
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.g.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.g.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.g