Natječaji

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

– Postupak jednostavne nabave oznake BN 01/2019

– diskovi i testne trakice za određivanje minimalne inhibitornekoncentracije antibiotika

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Diskovi i testne trakice
Dokumentacija za nadmetanje
Poziv na dostavu ponuda

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pokreće Pregovarački postupak javne nabave EMV 03/2019 uz primjenu članka 131. St. 1 toč.2b za nabavu:

1. MIKROBIOLOŠKE KULTURE kompaktibilne s BACT ALERT 3D-bioMerieux,

2. DIJAGNOSTIČKI TESTOVI kompaktibilni s mini VIDAS i VITEK uređajem,

3. REAGENSI kompaktibilni za API, s ATB ekspertnim sistemom BioMerieux i za Previ color – gram aparat za automatizirano bojanje po Grammu

U privitku je dokumentacija za postupak.

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavom inicijalne ponude
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90

Računovodstvo fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 15/2019

PREDMET: INFORMATIČKA OPREMA

U privitku ovog poziva je poziv za dostavom ponude

 

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponuda
Tehničke specifikacije – Grupa I
Tehničke specifikacije – Grupa II
Tehničke specifikacije – Grupa III
Tehničke specifikacije – Grupa IV
Tehničke specifikacije – Grupa V

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90

Računovodstvo fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735

PREDMET:POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 14/2019

PREDMET: LABORATORIJSKA PERILICA SUĐA

U privitku ovog poziva je poziv za dostavom ponude

Datoteke uz članak:
Poziv za dostavu ponuda
Tehničke specifikacije