Statut ZZJZ MŽ objava 25.07.2023.g stupio na snagu 02.08.2023
Statut ZZJZ MŽ 2019

PRAVILNIK O RADU
Pravilnik o radu 2023 (stupio na snagu 07.08.2023)
Pravilnik o radu 2015
Pravilnik o radu – popis radnih mjesta s koeficijentima 2015
Izmjene Pravilnika o radu 29.10.2015
Izmjene Pravilnika o radu 26.11.2015
Izmjene Pravilnika o radu 22.03.2018
Izmjene Pravilnika o radu 11.09.2020
Izmjene Pravilnika o radu 25.02.2021
Izmjene Pravilnika o radu 29.09.2022

PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 2015
Izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 26.11.2015
Izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 22.03.2018
Izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 11.09.2020
Izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 25.02.2021
Izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 29.04.2021
Izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 29.09.2022

Odluka o određivanju službenika za informiranje 2012
Plan evakuacije i spašavanja 2013
Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva 2022
Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu 2022
Poslovnik o radu Povjerenstva za lijekove 2022
Poslovnik o radu Stručnog vijeća 2010
Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2019
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom 2021
Pravilnik o korištenju pošte i elektroničke pošte 2022
Pravilnik o kriterijima pripravničkih mjesta 2013
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 2018
Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena – 2019
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 2022
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2017
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 2023
Pravilnik o unutarnjem nadzoru 2010
Pravilnik o zaštiti na radu 2020
Pravilnik o zaštiti od požara 2013
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 2018