Natječaj za primanje na pripravnički staž na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

  • Kategorija objave:Natječaji

Završeno: 01.10.2021 - 09.10.2021 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Klasa:   100-04/21-02/8 Urbroj: 2109-70-03-21/1 Čakovec, 01.10.2021.g.   Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva objavljuje NATJEČAJ  …

Nastavi čitatiNatječaj za primanje na pripravnički staž na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine