Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Klasa:    100-04/16-02/3

Urbroj:  2109-70-03-16/1

 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 59. stavka 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14, 154/14) i članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije na 21. sjednici održanoj 05. travnja 2016. godine raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Za ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja

-  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u originalu ili ovjerenom presliku:

-         životopis

-         program rada u mandatnom razdoblju

-         diploma

-         elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja 

-         dokaz o hrvatskom državljanstvu

-         uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca

 

Pismena prijava podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja pravodobno podnese ponudu i traženu dokumentaciju, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Prijave se podnose na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Upravnom vijeću, s naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja”.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Selma Pernar, dr.med.

USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online