Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Klasa:    100-04/16-02/1

Urbroj:  2109-70-03-16/1

 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 59. stavka 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14, 154/14) i članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije na 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2016. godine raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Za ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

   sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u originalu ili ovjerenom presliku:

-       životopis

-       program rada u mandatnom razdoblju

-       diploma

- elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i 

radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja 

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu

-       uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca

Pismena prijava podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja pravodobno podnese ponudu i 

traženu dokumentaciju, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijave se podnose na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 

Upravnom  vijeću, s naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja”.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Selma Pernar, dr.med.

 

U Čakovcu, 02.03.2016

USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online