Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje - MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
I.G.Kovačića 1e 40 000 Čakovec
Ur.broj: 01-237/2012
Čakovec, 30. kolovoza 2012.godine

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 • za zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od mjesec dana (1 mjesec)
 • zamjena za privremeno nenazočnu radnicu radi korištenja bolovanja, (mogućnost produljenja ugovora na duže razdoblje u slučaju dugotrajnijeg bolovanja uz uvjet dobivanja suglasnosti Ministarstva).

1 izvršitelja/cu MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA
u Djelatnosti školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

Uvjeti:

 • završena srednja medicinska škola,
 • položen stručni ispit,
 • posjedovanje odobrenja za samostalan rad od HKMS,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:

 • diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi (preslik),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik),
 • odobrenje za samostalan rad (preslik),
 • životopis, - domovnicu (preslik),
 • rodni list (preslik),
 • preslik vozačke dozvole.

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave natječaja u Oglasniku Narodnih novina.

Zamolba i životopis s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I. G. Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom „Za natječaj-zapošljavanje na određeno vrijeme medicinske sestre/tehničara“. Nakon odabira kandidata, a prije donošenja Odluke odabrani kandidat je dužan predati na uvid traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke.

USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online