Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za izbor kandidata (m/ž)

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08) objavljuje:

NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za:

za zapošljavanje i upućivanje na specijalizaciju

iz školske i adolescentne medicine -  1 izvršitelj

 Uvjeti: -

 • završen medicinski fakultet – doktor medicine
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad doktora medicine Hrvatske liječničke komore
 • aktivno znanje jednog stranog jezika
Uz molbu za zapošljavanje i upućivanje na specijalizaciju prilaže se:
 1. preslika diplome medicinskog fakulteta
 2. preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 3. preslika odobrenja za samostalan rad
 4. preslika potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika
 5. preslika prijepisa položenih ispita na studiju
 6. preslika potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 7. domovnica
 8. dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
 9. dokaz da mu/joj nije izrečena mjera zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti
 10. kraći životopis

Za sve specijalizacije kandidat/tkinja je u obvezi dostaviti presliku rezultata psihološkog testiranja  s ocjenom ugovornog subjekta medicine rada sukladno članku 5. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata.

Potrebno je priložiti i slijedeće priloge ako kandidat/kinja njima raspolaže:

 1. preslika potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 2. preslika nagrada za vrijeme studija
 3. preslika potvrde o poslijediplomskom studiju
 4. popis objavljenih radova
 5. presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
 6. dokaz o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odnosno primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima, brdsko-planinskim područjima RH i na područjima posebne državne skrbi

Postupak se provodi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN-154/08). Prijave kandidata/kinja koji ne pristupe na razgovor neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijavi je 15 dana od objave natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G. Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj – za upućivanje na specijalizaciju iz školske i adolescentne medicine”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.     

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana proteka roka za predaju prijave na Natječaj.

Ravnateljica

              Zavoda za javno zdravstvo

Međimurske županije

Marina Payerl-Pal, dr.med.

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online