Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Stručni komentari o kretanju zaraznih bolesti (analiza)

Prijavljene zarazne bolesti od 01. -11. mjeseca 2013. godine
Br Zarazna bolest 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 8. 9. 10. 11.
1 Aktivna tuberkuloza 5 2 1 1
2 1
2 1 1
2 Campylobacteriosis 9 1 1 4 6 6
2 6 6 1
3 Difterija


4 Dizenterija


5 Hemor.groznica s bubrež.sindr.


6 Ehinokokoza


7 Enterokolitis 36 29 16 13 22 29 25 20 62 52 43
8 Enteroviroze


9 Erizipel 1 3 4 2 5 5 7 7 9 6 1
10 Gonorea


11 Gripa 203 722 471 36


12 Helmintoze/lamblijaza 3/- 1/- 1/- 1/- 9/- 2/- 1/-
1/- 3 1
13 Hepatitis vir. A

114 Hepatitis vir. C

115 Hepatitis vir.B
1

1

16 Herpes zoster 12 8 8 5 10 9 4 9 11 11 8
17 Hripavac1

18 Klamidijaza/SPB 1/-
1/- 1/-
/ 1 1
19 Kozice 120 93 73 34 8 41 6 19 27 31 23
20 Legionarska bolest
1
21 Lyme borelioza

2 2 7 10 13 6 5 2
22 Meningitis bakter./sepsa
/2+1 /1


/1 /1
/3 3
23 Meningitis virusni


24 Meningoencefalitis krpeljni
6 1 2


25 Meningokok. Mening./sepsa//kokcemija
26 Mononukleoza inf. 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2
27 Nosilaštvo HCV


28 Nosulaštvo HBsAg


29 Toksoplazmoza

1
30 Parotitis


31 Q groznica


32 Rubeola


33 Salmoneloza 2 3
1 2 4 1 2 5 17 10
34 Sifilis11
35 Streptokokna upala grla 52 55 49 71 24 26 15 22 13 40 38
36 Svrab
1 1 5
2 2 2 15 18 4
37 Šarlah 8 14 14 11 3 2 4 3 6 8 14
38 Tetanus


39 Tularemija


1

1
40 Trovanje hranom


1 2 1
41 Upala pluća 6 13 6 9 10 9 3 4 6 5 12+1
42 Ušljivost glave/tijela231 5
43 Encephalitis vir.

12
1
44 Leptospiroza


45 HIV

1
46 EHEC1

47 Invaz. bol.uzr.Str.pneumon

1
UKUPNO 460 951+1 653 198 132 154 86 104 174 210 171+1

UKUPNO bez gripe 257 229+1 182 162 132 154 86 104 174 210 171+1

Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. -11.2013. godine dani su u gornjoj tablici.

Tu se između ostaloga može uočiti potpuno odstustvo bacilarne dizenterije i vrlo niska učestalost hepatitisa A(1), sve to kao povoljna posljedica općeg poboljšanja higijensko sanitarnih prilika u zemlji. Zahvaljujući sustavnoj vrlo temeljitoj provedbi programa cijepljenja u našoj zemlji, bolesti protiv kojih se cijepi također pokazuju vrlo povoljno stanje i gotovo potpunu odsustvo : difterija: 0, tetanus: 0,pertussis: 1, morbilli: 0, rubeola: 0, parotitis epidemica: 0.

Salmoneloze su u proteklom periodu uz neuobičajeno slabiju sezonsku pojavnost (više oboljelih u ljetnjim mjesecima) u jesenskim mjesecima pokazale povećanu učestalost i to zbog dvije veće epidemije trovanja hranom.

Tuberkuloza u proteklom periodu i dalje pokazuje trend pada učestalosti. Pad učestalosti tuberkuloze rezultat je rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”

Također je razmjerno povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: niska je učestalost syphilisa (2), gonorrhoeje (0), AIDS-a (0);HIV (1).

Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano i pokazuju istu učestalost proteklih godina. Oscilacije koje se pojavljuju rezultat su kretanja broja osjetljive dječje populacije na tu bolest.U promatranom razdoblju prosječno mjesečno obolijeva 43 djece sa većom učestalošću u hladnijim mjesecima.

Krpeljni meningoencefalitis: Kao prirodnožarišna zoonoza ta bolest pokazuje ponovno pokazuje prosječno oboljevanje sa 3-4 oboljelih godišnje ( izuzetak u 2012. godini kad je bilo prijavljeno 15 oboljelih). Od Lyme borrelioze je ove godine u prvih 11. mjeseci oboljelo 47 osoba gotovo dvostruko više nego prošle godine.Oboljeli od upale pluća su prijavljeni sa prosječnom učestalošću kao i prošle godine .

Ove godine u kolovozu imamo prvu prijavu oboljenja virusnog encefalitisa uzrokovanog West Nile virusom ( naknadno potvrđeni )temeljem čega se provela protuepidemijska dezinsekcija komaraca u okolici registriranog bolesnika.

U navedenom razdoblju imali smo zabilježenu 1 obiteljsku epidemiju svraba i 2 epidemije salmoneloznog trovanja te su provedene protuepidemijske mjere i nadzor epidemiološke službe.

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog

Vezani sadržaj:
USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online