Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Djelatnosti zavoda

1995. –1997.

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 75/93 i 11/94) Zavod obavlja slijedeće djelatnosti:
 • Prikuplja statistička izvješća iz područja zdravstva na razini županije za potrebe i na zahtjev poglavarstva

 • provodi zdravstveno-odgojne aktivnosti za područje županije

 • kontinuirano pruža i analizira epidemiološku situaciju na području županije, predlaže i po potrebi provodi protuepidemijske mjere,nadzire provođenje obveznih imunizacija

 • nadzire mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protuepidemijske DDD postupke za potrebe županije, obavlja javno-zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za županiju

 • prati kontinuirano masovne kronične nezarazne i maligne bolesti i izrađuje prijedlog plana za njihovo suzbijanje na području županije

 • prati, proučava i ocjenjuje higijensku ispravnost vode za piće, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe na području županije

 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama

 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaje okoliša ( zraka, tla, buke) na zdravstveno stanje pučanstva županije

 • obavlja i ostale javno-zdravstvene, preventivno-medicinske i znanstveno-istraživačke poslove, temeljem ugovora sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Poglavarstvom županije i HZZO-om


DJELATNOSTI I DJELATNICI ZAVODA 1995. GODINA

UKUPNO 23 djelatnika

I Djelatnost Mikrobiološki laboratorij
Djelatnici – ukupno 14 djelatnika
 • 1 VSS liječnik, specijalist med. mikrobiologije i parasitologije
 • 3 VSS liječnika
 • 1 VSS dipl. veterinar
 • 1 VŠS lab. inženjer
 • 6 SSS lab. tehničara
 • 2 NSS spremačice
II Djelatnost za epidemiologiju
Djelatnici – ukupno 7 djelatnika
 • 1 VSS liječnik
 • 1 VŠS sanitarni inženjer
 • 4 SSS sanitarni tehničari
 • 1 NSS spremačica
III Ravnateljstvo i jedinica za administrativne poslove
 • 1 VSS liječnik ravnatelj
 • 1 VŠS šef računovodstva

DJELATNOSTI I DJELATNICI ZAVODA 1996. GODINA

Ukupno 28 djelatnika( 5 novozaposlenih).

Organizira se rad nove djelatnosti:

III Djelatnost za socijalnu medicinu, zdravstvenu statistiku, zdravstveni odgoj
Djelatnici – novo zaposleni
 • 1 VSS liječnik
 • 1 SSS med. sestra
Novo zaposleni u Djelatnosti Mikrobiološki laboratorij
 • 1 VŠS lab. Inženjer
 • 1 SSS lab. Tehničar
Novo zaposleni u Djelatnosti za epidemiologiju
 • 1 NSS spremačica

DJELATNOSTI I DJELATNICI ZAVODA OD 1997. i 1998.GODINA

1997. Godina- ukupno 28 zaposlenih
Novo zaposleni:
 • 1 VSS liječnik
 • 1 SSS lab. tehničar
Otišli u mirovinu:
 • 1 VSS dipl. veterinar
 • 1 SSS lab. Tehničar
1998. Godina – ukupno 35 zaposlenih ( 7 novozaposlenih )

Preuzima se i organizira rad nove djelatnosti

IV Djelatnost za školsku medicinu
DJELATNICI – novo zaposleni
 • 1 VSS liječnik, mr.sc. spec.školske medicine
 • 1 VSS liječnik
 • 3 SSS med. sestre
Novo zaposleni u djelatnosti mikrobiološki laboratorij
 • 2 SSS lab. tehničari

DJELATNOSTI I DJELATNICI ZAVODA 1999. i 2000. GODINA

1999. godina- ukupno 41 zaposleni ( 6 novozaposlenih, 1 sporazumni otkaz)
Novo zaposleni u Djelatnosti mikrobiološki laboratorij
 • 1 VSS liječnik
 • 1 VŠS lab. Inženjer
 • 1 SSS lab. Tehničar
Novo zaposleni u Jedinici za administrativne poslove
 • 3 SSS administratora
Sporazumni otkaz ugovora o radu
 • 1 NSS spremačica
2000. godina – ukupno 41 zaposleni ( 1 novozaposleni , 1 odlazak u mirovinu)
Novozaposleni u Djelatnosti mikrobiološki laboratorij
 • 1 SSS lab. Tehniča
Odlazak u mirovinu
 • 1 SSS Lab. tehničar

DJELATNOSTI I DJELATNICI ZAVODA OD 2001. – 2005. GODINE

2001. godina – ukupno 42 zaposlena ( 1 novozaposleni )
Novo zaposleni u Djelatnosti mikrobiološki laboratorij
 • 1 NSS spremačica
2004. Godina – ukupno 46 zaposlena ( 4 novozaposlena )
Novo zaposleni u Djelatnosti za epidemiologiju
 • 1 VSS liječnik
 • 1 VŠS sanitarni inženjer
Novo zaposleni u Djelatnosti mikrobiološki laboratorij
 • 1 SSS lab. Tehničar –pripravnik
Novozaposleni u Jedinici za administrativne poslove
 • 1 SSS administrator

Preuzima se i organizira rad Centra za prevenciju ovisnosti

Novozaposleni - Ugovor o djelu
 • 1 VSS liječnika- specijalisti
 • 2 VSS dipl.soc. pedagog
 • 1 VSS prof. psihologije
 • 1 VSS dipl. soc. radnik

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online